fredag

LYS tal....SRS tal. Mätbrev


Vi har fått vårt LYS/SRS höjt med 0,2 till 1,42. Som vanligt fick vi ingen förklaring till varför.
Det kan inte ha varit förra årets reslutat som låg till grund för höjningen, enda kappseglingen som gick riktigt bra var Sandhamn Open Hav som vi spikade.

Vi har försökt få en förklaring, men kommitén knystar inte en stavelse om varför de höjt mätetalet.