lördag

Sandhamn Open

Navigatören är inne i stan och visar upp sin Korvett, så då får skepparen navigera